The elegant @cindybruna wearing her navy #zacposen trench by zac_posen http://bit.ly/19jRbd4