Directed by: Ben Mullinkosson + Brandon Kapelow Featuring: 六六 Liu Liu, 黄燕 Huang Yan, 刘世雯 Liu Shiwen EP: Andrew Guan Producer: Sol Ye Cinematography: Brandon Kapelow + Ben Mullinkosson Editors: Emerson Steinberg + Maomao Liu Music by: Rock Channel + Lewis of Man 深圳市 Shenzhen Unit 1st AC: Shuntong Liu 2nd AC: Hongwei Huang Sound Mixer: Junchang Tang 苏州市 Suzhou Unit 1st AC: Xiaobo Liu 2nd AC: Xiaobao Zhuang Sound Mixer: Hua Zhao Boom Op: Tao Jiang Special Thanks: Kicker Club, Saffy Guan, Sanpig Guan, Vans China Shot on Kodak 7219, 7207 + 7203 Processing + Telecine by Fotokem